Reference Tables‎ > ‎

Star (Nakshatra) Table

No

Star
(Nakshatra)

Starting Longitude
(Sign-Deg- Min)

Star Lord

1

Ashwini

00-00°00

Ketu

2

Bharani

00-13°20

Venus

3

Krittika

00-26°40

Sun

4

Rohini

01-10°00

Moon

5

Mrigashira

01-23°20

Mars

6

Ardra

02-06°40

Rahu

7

Punarvasu

02-20°00

Jupiter

8

Pushya

03-03°20

Saturn

9

Ashlesha

03-16°40

Mercury

10

Magha

04-00°00

Ketu

11

Poorvaphalguni

04-13°20

Venus

12

Uttaraphalguni

04-26°40

Sun

13

Hasta

05-10°00

Moon

14

Chitra

05-23°20

Mars

15

Swati

06-06°40

Rahu

16

Vishakha

06-20°00

Jupiter

17

Anuradha

07-03°20

Saturn

18

Jyeshta

07-16°40

Mercury

19

Moola

08-00°00

Ketu

20

Poorvashadha

08-13°20

Venus

21

Uttarashadha

08-26°40

Sun

22

Shravana

09-10°00

Moon

23

Dhanishtha

09-23°20

Mars

24

Shatabhisha

10-06°40

Rahu

25

Poorvabhadrapada

10-20°00

Jupiter

26

Uttarabhadrapada

11-03°20

Saturn

27

Revati

11-16°40

Mercury

Comments